Previous
Previous Product Image

„Wewnętrzna mapa” – warsztat wellbeing-owy dla pracowników

650,67 z VAT
Next

„ZAOKRĘTOWANIE” – warsztat onboardingowy

1.351,77 z VAT
Next Product Image

„Lider za sterem” – warsztat leadership-coachingowy dla menadżerów

1.351,77 z VAT

Kategoria:
Trust Badge Image

Opis

Lider za sterem” – warsztat leadership-coachingowy dla menadżerów

Heros Navigares® – Podróż Bohatera® – jest niezwykłym narzędziem rozwojowym, którego prototyp wygrał europejski konkurs na innowację społeczną. Przez okres ostatnich 4 lat, gra „wyprawiła” w rozwojową podróż kilka tysięcy osób!

 

Jest to warsztat  z grą coachingową Heros Navigares® – Podróż Bohatera®, dedykowany osobom:

–  które niedawno objęły funkcję lidera;

– szykowanym do awansu na stanowisko menadżera;

– sukcesorom;

– oraz wszystkim tym, którzy potrzebują na nowo określić/zdefiniować swoją rolę związaną z zarządzaniem zespołem/organizacją.

 

Warsztat realizowany zwłaszcza dla tych liderów którzy:

 • Potrzebują określić swoje cele rozwojowe i biznesowe w nowej roli;
 • Chcą zbudować swoją liderską rolę w sposób autentyczny i w oparciu o wyznawane wartości
 • Chcą odpowiedzieć sobie na pytanie: “z jaką misją wchodzę w nowe zadania?”;
 • Potrzebują stworzyć jasną wizję swojej pracy;
 • Oczekują potężnej dawki motywacji do efektywnego „przejęcia steru”;
 • Chcą zobaczyć na jakich zasobach mogą budować rolę lidera;
 • Jak sami definiują swój styl zarządzania;
 • Mają gotowość do zdefiniowania przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Chcą poznać dominujące wzorce mentalne/archetypowe, mogące wpływać na ich zawodowe funkcjonowanie;
 • Chcą nakreślić swój plan działania na najbliższe miesiące;
 • Potrzebują skonfrontować potrzeby własne z potrzebami firmy, aby ich praca mogła być bardziej świadoma i realizowała korzyści osobiste i zawodowe;
 • W swojej „podróży” chcą znaleźć odpowiednich sojuszników i towarzyszy, wspierających na drodze do obranego celu.

 

Korzyści dla Firmy:

A D A P T A C J A – wyższy poziom adaptacji do nowej roli wśród menadżerów a tym samym mniejsza fluktuacja na kluczowych dla firmy stanowiskach

M A R K A  O S O B I S T A – łatwiejsze zbudowanie marki osobistej lidera a tym samym umocnienie jego autentycznej roli przywódczej i większe zaufanie wśród podwładnych

Z A U F A N I E – budowanie zaufania do firmy wśród pracowników o wysokim potencjale

I D E N T  Y F I K A C J A – wzmocnienie identyfikacji kluczowych pracowników z firmą

Z A A N G A Ż O W A N I E – zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania do pełnienia nowej roli

M I S J A – realizowanie misji firmy, opartej na rzeczywistych wartościach pracowników, spójnych z wartościami firmy

– J A S N E   C E L E – wyznaczenie przez liderów jasnych celów strategicznych, związanych z pełnionymi przez nich zadaniami

E M P L O Y E R   B R A N D I N G – warsztat wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku firmy

 

Termin:

Dla grupy otwartej, najbliższy termin: DO USTALENIA

 

Czas trwania:

 • Warsztat jednodniowy, trwający 5 godzin zegarowych

Warsztaty otwarte, realizowane są dla pracowników delegowanych z różnych firm (firma może delegować jednego lub więcej pracowników). Warsztat odbędzie się gdy grupa będzie liczyła minimum 5 osób.

Cena: 1090 zł. netto/ osoba

Tryb pracy

 • Warsztaty otwarte realizowane są na żywo w formule on-line

 

 

Uwaga:

Istnieje możliwość realizacji warsztatu zamkniętego (dla minimum 5 pracowników tej samej organizacji) Termin i tryb pracy (na sali lub on-line) ustalane są indywidualnie z klientem

 

Trenerka prowadząca:

dr Katarzyna Karska – autorka narzędzia Heros Navigres® znanej w Polsce jako Podróż Bohatera®. Trenerka, coach (PCD Noble Manhattan Coaching), specjalizuje się w procesach rozwojowych, teambuldingowych i onboardingowych. Jej coachingowe kompetencje od wielu lat wykorzystywane są w procesach grupowych i zespołowych do budowania silnej wizji pracy w organizacji, budowania poczucia sensu z pełnionej roli zawodowej. Swoje przekrojowe bogate doświadczenie zdobywała pracując w dziale HR jako ekspert odpowiedzialny za rozwój zasobów ludzkich. Posiada kompetencje w zakresie diagnozowania i zarządzania talentami (Certificate in Talent and Career Management) IBD Business School oraz asesora w projektach rozwojowych i rekrutacyjnych Assessment Centre oraz Development Centre.

 

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping