Previous
Previous Product Image

„Lider za sterem” – warsztat leadership-coachingowy dla menadżerów

1.351,77 z VAT
Next

„Wewnętrzna mapa” – warsztat wellbeing-owy dla pracowników

650,67 z VAT
Next Product Image

„ZAOKRĘTOWANIE” – warsztat onboardingowy

1.351,77 z VAT

Kategoria:
Trust Badge Image

Opis

ZAOKRĘTOWANIEwarsztat onboardingowy

Warsztat  z grą coachingową Heros Navigares® – Podróż Bohatera®

 

Heros Navigares® – Podróż Bohatera® – jest niezwykłym narzędziem rozwojowym, którego prototyp wygrał europejski konkurs na innowację społeczną. Przez okres ostatnich 4 lat, gra „wyprawiła” w rozwojową podróż kilka tysięcy osób!

 

Nowi na pokładzie?

Warsztat: onboard-coachingu „ZAOKRĘTOWANIE” przeznaczony jest dla pracowników wchodzących w nową rolę zawodową (nowozatrudnionych lub awansowanych), którzy:

  • Chcą  poczuć się częścią organizacji oraz częścią załogi w której się znaleźli;
  • Chcą odpowiedzieć sobie na pytanie: “z jaką misją wchodzę w nowe zadania?”;
  • Potrzebują stworzyć jasną wizję swojej przyszłości zawodowej związanej z nową rolą;
  • Oczekują potężnej dawki motywacji do efektywnego „wejścia na pokład”;
  • Chcą jasno określić cele rozwojowe i biznesowe;
  • Chcą nakreślić swój plan działania na najbliższe miesiące;
  • Potrzebują skonfrontować potrzeby własne z potrzebami firmy, aby ich praca mogła być bardziej świadoma i realizowała korzyści osobiste i zawodowe;
  • Chcą sprawdzić własne zasoby, jakie wykorzystają na danym stanowisku;
  • Poznać swoje archetypowe wzorce zachowania, które mogą wpływać na ich przyszłą pracę.

 

Korzyści dla Firmy:

E M P L O Y E R   B R A N D I N G – warsztat wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Z A U F A N I E – budowanie zaufania do firmy wśród pracowników

I D E N T  Y F I K A C J A – wzmocnienie identyfikacji nowego pracownik z firmą

Z A A N G A Ż O W A N I E – zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania pracowników

M I S J A – realizowanie misji firmy, opartej na rzeczywistych wartościach pracowników, spójnych z wartościami firmy

I N T E G R A C J A – W przypadku gdy gra realizowana jest dla zamkniętej grupy (pracowników z tej samej organizacji) – bardzo dużą korzyścią udziału w warsztacie jest poznanie i integracja pracowników!

 

Termin:

Dla grupy otwartej, najbliższy termin: DO USTALENIA

 

Czas trwania:

Warsztat jednodniowy, trwający 5 godzin zegarowych

 

Tryb pracy

  • Warsztaty otwarte realizowane są na żywo w formule on-line

 

Warsztaty otwarte, realizowane są dla pracowników delegowanych z różnych firm (firma może delegować jednego lub więcej pracowników). Warsztat odbędzie się gdy grupa będzie liczyła minimum 5 osób.

 

Istnieje możliwość realizacji warsztatu zamkniętego (dla minimum 5 pracowników tej samej organizacji) Termin i tryb pracy (na sali lub on-line) ustalane są indywidualnie z klientem

 

Cena:

1099 zł. netto/ osoba

 

Trenerka prowadząca:

dr Katarzyna Karska – autorka narzędzia Heros Navigres® znanej w Polsce jako Podróż Bohatera®. Trenerka, coach (PCD Noble Manhattan Coaching), specjalizuje się w procesach rozwojowych, teambuldingowych i onboardingowych. Jej coachingowe kompetencje od wielu lat wykorzystywane są w procesach grupowych i zespołowych do budowania silnej wizji pracy w organizacji, budowania poczucia sensu z pełnionej roli zawodowej. Swoje przekrojowe bogate doświadczenie zdobywała pracując w dziale HR jako ekspert odpowiedzialny za rozwój zasobów ludzkich. Posiada kompetencje w zakresie diagnozowania i zarządzania talentami (Certificate in Talent and Career Management) IBD Business School oraz asesora w projektach rozwojowych i rekrutacyjnych Assessment Centre oraz Development Centre.

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping