Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Warunki Licencji dla gry Podróż Bohatera®

 

Wydawcą gry jest firma Duża Rzecz

Gra coachingowa Podróż Bohatera®  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gra coachingowa Podróż Bohatera®  rozpowszechniana jest wraz z licencją przez firmę Duża Rzecz oraz jej partnerów/dystrybutorów.

 Każdy nabywca gry zobowiązał się w chwili zakupu do przestrzegania jej warunków. Opracowanie ani żadna jego część nie mogą być przedrukowywane, reprodukowane, ani odczytywane w środkach masowego przekazu bez indywidualnej i pisemnej zgody Duża Rzecz. Prawa użytkownika gry do kopiowania jej lub jej części określone są w licencji udzielonej prawowitemu właścicielowi niniejszego opracowania. Rozpowszechniane jakąkolwiek metodą poligraficzną lub elektroniczną jest zabronione.

 

Warunki licencji

    na użytkowanie gry coachingowej Podróż Bohatera® osobiście lub przez podmiot gospodarczy

 

Podstawowe definicje

Licencjodawca

Firma Duża Rzecz Katarzyna Karska NIP: 5213131674 ul. Dworcowa 63, Sulejówek 05-070

 zwana dalej w niniejszej Licencji- Duża Rzecz.

 

Licencjobiorca

Prawowity nabywca gry coachingowej Podróż Bohatera® zakupionej bezpośrednio od firmy Duża Rzecz, za pośrednictwem serwisu internetowego: www.sklep.podrozbohatera.com lub serwisów współpracujących, zwany dalej w niniejszej Licencji - Użytkownikiem.

 

Licencja

Niniejszy dokument i jego postanowienia odnoszące się do praw i obowiązków związanych zarówno z licencją osobistą jak i firmową.

 

Materiały elektroniczne

Wszelkie materiały składające się na grę coachingową Podróż Bohatera®- w szczególności:

 1. Test na Archetypy
 2. Karta Gracza
 3. Załączniki do Księgi Mistrza

 

 

Ewentualne dodatkowe instrukcje i treści informacyjne lub edukacyjne, przeznaczone do wydruku dla uczestników rozgrywki.

 

Zawartość gry

Wszystkie fizyczne elementy składające się na grę coachingową Podróż Bohatera® takie jak:

 1. Plansza do gry;
 2. Karty fotograficzne (71 sztuk);
 3. Karty ze słowem, sentencją, pytaniem – łącznie 60 sztuk;
 4. Karty archetypów (6 sztuk);
 5. Scenariusz gry tzw. Księga Mistrza Gry;
 6. Drewniane żetony;
 7. Drewniana kostka;
 8. Drewniany statek.

§ 1

 Przedmiot Licencji

 1. Przedmiotem Licencji, zwanym dalej Produktem, jest gra coachingowa Podróż Bohatera® tj. fizyczne elementy gry wraz z materiałami w wersji elektronicznej.
 2. Przedmiot Licencji korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego

i oddany w używanie nie oznacza przeniesienia ich i wynikających z nich praw majątkowych na

Użytkownika.

 1. Duża Rzecz jest właścicielem majątkowych praw autorskich do Produktu.
 2. Duża Rzecz zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Produktu na warunkach niniejszej

Licencji.

 1. Zakup Produktu oznacza nieodwołalne przyjęcie niniejszej Licencji oraz powoduje, że warunki

niniejszej umowy stają się prawnie wiążące.

 1. Duża Rzecz nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych sublicencji na Produkt.
 2. O rodzaju zakupionej licencji, decyduje wysokość kwoty uiszczonej przez Użytkownika za zakup gry.

Nazwa licencji widnieje przy zakupywanym produkcie oraz zawarta jest w dowodzie zapłaty np. tytule zapłaty na fakturze vat.

 §2

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo wielokrotnego i nieograniczonego w czasie używania Produktu dla

własnych potrzeb zgodnie z jego funkcjami. Nie ma prawa płatnego rozpowszechniania

powielonego Produktu w tym materiałów w wersji elektronicznej.

 1. Użytkownik nie ma prawa przeprowadzania certyfikowanych szkoleń związanych z grą Podróż Bohatera®. Możliwość przeprowadzania szkoleń certyfikowanych ma jedynie firma Duża Rzecz oraz jej certyfikowani Partnerzy.

 

 1. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania lub najmu Produktu, jego materiałów w wersji elektronicznej lub ich kopii, udostępniania drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik ma prawo powielania materiałów w wersji elektronicznej, jedynie w celu przekazania ich uczestnikom, prowadzonych przez Licencjobiorcę sesji/zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych czy coachingowych.
 3. Użytkownik ma obowiązek ochrony swego egzemplarza Produktu i jego wersji elektronicznej przed

wykonaniem kopii przez niepowołane osoby trzecie.

 1. Użytkownik ma prawo dokonywania zmian w materiałach w wersji elektronicznej, jedynie na własny użytek, lecz bez prawa płatnego rozpowszechniania zmienionego Produktu i przypisanych mu wersji elektronicznych.
 2. W przypadku zakupu Produktu z licencją Osobistą, Użytkownik nie ma prawa

użyczania i udostępniania Produktu osobom trzecim w celu wykorzystania go w imieniu

Użytkownika.

 1. W przypadku zakupu Produktu z licencją Firmową, Użytkownik taki ma prawo

nieodpłatnego użyczania i udostępniania Produktu osobom trzecim, zwanym dalej Wykonawcą,

w celu wykorzystania go w imieniu Użytkownika, jeżeli spełni łącznie wszystkie następujące

warunki:

 • pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą będzie podpisana umowa przewidziana przepisami

kodeksu handlowego, cywilnego lub prawa pracy, potwierdzająca prawo Wykonawcy do

prowadzenia sesji, zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych, coachingowych- w imieniu Użytkownika,

 • Użytkownik upewni się, że Wykonawca zapoznał się z zasadami niniejszej Licencji, akceptuje

je i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 1. Wykonawca nie jest tożsamy z Użytkownikiem, któremu udzielana jest Licencja

i nie nabywa żadnych praw do Produktu prócz tych, przewidzianych w §2, podpunkcie nr 7.

 

 §3

 Zbycie praw do Licencji

 1. Użytkownik nie uzyskuje prawa do odsprzedaży praw do Licencji innemu podmiotowi.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie przez Duża Rzecz wszelkich jego praw

Licencjodawcy wynikających z niniejszej Licencji na inny podmiot pod warunkiem zachowania

praw Użytkownika i obowiązków wobec nowego Licencjodawcy w niezmienionej formie.

 

§4

Naruszenie warunków Licencji

 1. Naruszenie przez Użytkownika warunków Licencji powoduje unieważnienie Licencji i utratę

wszystkich wynikających z niej praw Użytkownika do korzystania z Produktu oraz:

daje Duża Rzecz prawo żądania odszkodowania finansowego w wysokości uzależnionej od

wyceny strat, wykonanej przez Duża Rzecz.

 1. Jeśli wyrok sądowy lub jakakolwiek inna przyczyna, czy siła wyższa narzuca Użytkownikowi

działania niezgodne z zasadami niniejszej Licencji, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać

używania Produktu.

 

§5

 Wyłącznie odpowiedzialności

 1. Duża Rzecz nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek szkody lub straty

Użytkownika związane z użytkowaniem Produktu objętego Licencją.

 §6

 Pozostałe postanowienia

 1. W zakresie nieuregulowanym warunkami Licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Wszelkie spory sądowe związane z interpretacją niniejszej Licencji, wynikłe między Duża Rzecz

a Użytkownikiem lub Wykonawcą podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby

prowadzenia przez Duża Rzecz działalności gospodarczej.

Licencje mają zastosowanie od dnia: 22 Luty 2019 rok. Gry coachingowe Podróż Bohatera®, których zakup nastąpił przed datą 22 luty 2019 r. mogą być używane na zasadach licencji firmowej.

Data publikacji: 25.03.2019

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl